Freesia

Aby mohla ekonomika normálně fungovat, je třeba mít dostatečně dobře fungující trh. A to znamená i nezbytnou potřebu dostatku důvěryhodné měny.

Věnujte se své rodině v průběhu stěhování víc, než jindy

Člověk se dokáže přizpůsobit různým okolnostem i prostředí, ale ta přechodová fáze ze starého do nového bývá obtížná, a levné stěhování v Praze k takovým situacím patří.

Mnozí lidé jsou více vázáni na stávající prostředí anebo na některé mezilidské vztahy. Chystáte-li přestěhování do větší vzdálenosti, např. do jiného města, znamená to mnohdy zpřetrhání přátelských vazeb, nebo alespoň jejich narušení. Sami pak po určité době můžete zjistit, že vám někdo chybí, a že byste se měli opět scházet. A nakonec se dovtípíte, že stěhovat se pouze za prací, za lepším výdělkem, také není řešení.

krabice na stěhování

První dny po nastěhování bývají kritické

Jestliže se nastěhujete do míst, která již dobře znáte, a kde máte i své kontakty, změna prostředí vám nijak neuškodí a v zásadě o nic nejde. Horší je to v situacích, kdy šlápnete „do prázdna“ a začínáte pomyslně plavat v čisté vodě nového bazénu. Ze všeho nejdůležitější bývá první týden, resp. první měsíc, tuto dobu byste měli zasvětit poklidnému seznamování s novým prostředím a snížením pracovní aktivity. Není dobrý nápad stát se v této chvíli workoholikem nebo v něm pokračovat, potřebujete naopak více vysazovat, více odpočívat a více obcházet místa, která vás naplní energií.

kartonová krabice

Měli byste častěji chodit na procházky, jezdit po okolí na kole, občas zajít do cukrárny, do restaurace nebo do čajovny. Doporučit bychom mohli i plavecký bazén, a pokud je to možné, víkendové výlety autem po blízkých historických památkách a přírodních krásách.

Vezměte do ruky papírovou mapu oblasti, kam se stěhujete (papírová mapa je lepší, než elektronická), a poznamenejte si zajímavá místa, kam by stálo za to se zajet podívat. Tím pádem se váš život začne točit kolem krásných prožitků a dojde vám, že vůbec c nemáte čas na nějaké nostalgické chmury. Na nové prostředí si pak brzy přivyknete a nebude vám připadat, jako cizí, ale spíše přátelské a důvěryhodné.