Freesia

Aby mohla ekonomika normálně fungovat, je třeba mít dostatečně dobře fungující trh. A to znamená i nezbytnou potřebu dostatku důvěryhodné měny.

Co by dítě mělo umět před vstupem do 1. třídy?

Rodiče, berte tento článek jako orientační vodítko. Raději mít šťastné, spokojené dítě, které půjde do školy o rok později než vynervovaný uzlíček, který se doma snaží připravovat na zápis do 1. třídy jako na přijímačky na vysokou. Uvařte si kávu, uvědomte si, jak svého broučka milujete a až pak se pusťte do čtení. V žádném případě nepanikařte a nepřenášejte stres na dítě.
Učitelé u zápisu vás ani vaše dítě neukousnou, ale je třeba, aby prověřili, jestli je vaše ratolest už dostatečně zralá pro školu, popř. vám dali pár tipů, na čem do září zapracovat.
učitelka a žák
Budoucí školák má umět:
·         říct své jméno, věk a bydliště
·         mluvit gramaticky správně (správný slovosled, časování, skloňování)
·         určit barvy
·         určit geometrické tvary
·         vědět, kde je vpravo – vlevo, nahoře – dole
·         orientovat se v matematických pojmech méně-více, umět vyjmenovat čísla alespoň do 20
·         správně držet tužku.
 
Samozřejmě, že kognitivní dovednosti jsou velice důležité, ale pro úspěšné fungování ve škole budou učitelé sledovat i ty ostatní.  
Další dovednosti
Je od vás dítě schopno odejít bez breku a scén a komunikovat s učitelem? Dokáže se alespoň krátkou dobu soustředit? Splní bez pomoci jednoduché příkazy přiměřené jeho věku? Dokáže se vyjadřovat, nemá příliš malou slovní zásobu?
Učitelé pozorují komplexní chování dítěte, jestli je příliš uvolnění, bojí se, je neklidné, odmítá pracovat nebo je naopak až příliš hravé. Sledují, jestli přerušuje práci, vstává z místa i jakým tempem pracuje.
Neurazte se, pokud budete upozorněni na problémy s výslovností, jde o dobro dítěte, začněte navštěvovat logopeda. Čím později začnete problém řešit, tím hůř.
výuka zaměpisu
Vaše dítě bude pravděpodobně vyzváno, aby nakreslilo lidskou postavu, z této kresby také odborníci leccos vyčtou. To neznamená, že měsíc před zápisem se budete snažit své dítě přenaučit kreslit.
U zápisu panuje příjemná atmosféra, paní učitelky jsou usměvavé, většinou s dítětem pracuje pouze jedna. Vy zpovzdálí sledujete průběh, zatímco vyplňujete potřebné dokumenty. Zápis berte jako výjimečnou radostnou událost a ne jako zkoušku vašeho dítěte. Každé dítě je jiné, má svou osobnost, učitelé to vědí. Není jejich cílem dokázat, že jste špatný rodič. Buďte v pohodě, přeneste pohodu i na dítě a nechte to plynout.

Nezařazené